Sport (słownictwo A)

 0    44 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
practising sports
Practising sports is a popular leisure activity.
Lernen beginnen
uprawianie sportów
Uprawianie sportów jest popularnym zajęcie w czasie wolnym.
leisure activity
It is generally known that people who do physical exercises keep fit and healthy.
Lernen beginnen
zajęcie w czasie wolnym
Powszechnie wiadomo, że ludzie, którzy wykonują ćwiczenia fizyczne, utrzymują sprawność i zdrowie.
to do physical exercises
It is generally known that people who do physical exercises keep fit and healthy.
Lernen beginnen
wykonywać ćwiczenia fizyczne
Powszechnie wiadomo, że ludzie, którzy wykonują ćwiczenia fizyczne, utrzymują sprawność i zdrowie.
to keep fit and health
It is generally known that people who do physical exercises keep fit and healthy.
Lernen beginnen
utrzymać sprawność i zdrowie
Powszechnie wiadomo, że ludzie, którzy wykonują ćwiczenia fizyczne, utrzymują sprawność i zdrowie.
to take up a sport
Moreover, taking up a sport has also many psychological benefits.
Lernen beginnen
zająć się sportem
Po za tym, zajmowanie się sportem ma także wiele korzyści psychicznych.
psychological benefit
Moreover, taking up a sport has also many psychological benefits.
Lernen beginnen
korzyść psychiczna
Po za tym, zajmowanie się sportem ma także wiele korzyści psychicznych.
to relieve stresses
First, it relieves the stresses of everyday life and second, it helps individuals identify with a group and replace their loneliness with the security of belonging.
Lernen beginnen
łagodzić stresy
Po pierwsze, łagodzi stresy codziennego życia i po drugie, pomaga ludziom identyfikować się z grupą i zastępuje ich samotność bezpieczeństwem przynależności.
to identify with a group
First, it relieves the stresses of everyday life and second, it helps individuals identify with a group and replace their loneliness with the security of belonging.
Lernen beginnen
identyfikować się z grupą
Po pierwsze, łagodzi stresy codziennego życia i po drugie, pomaga ludziom identyfikować się z grupą i zastępuje ich samotność bezpieczeństwem przynależności.
to replace
First, it relieves the stresses of everyday life and second, it helps individuals identify with a group and replace their loneliness with the security of belonging.
Lernen beginnen
zastąpić
Po pierwsze, łagodzi stresy codziennego życia i po drugie, pomaga ludziom identyfikować się z grupą i zastępuje ich samotność bezpieczeństwem przynależności.
loneliness
First, it relieves the stresses of everyday life and second, it helps individuals identify with a group and replace their loneliness with the security of belonging.
Lernen beginnen
samotność
Po pierwsze, łagodzi stresy codziennego życia i po drugie, pomaga ludziom identyfikować się z grupą i zastępuje ich samotność bezpieczeństwem przynależności.
sense of belonging
First, it relieves the stresses of everyday life and second, it helps individuals identify with a group and replace their loneliness with the security of belonging.
Lernen beginnen
poczucie przynależności
Po pierwsze, łagodzi stresy codziennego życia i po drugie, pomaga ludziom identyfikować się z grupą i zastępuje ich samotność bezpieczeństwem przynależności.
lifestyle
Sports play a very important part in the America lifestyle.
Lernen beginnen
styl życia
Sporty odgrywają bardzo ważną rolę w amerykańskim stylu życia.
to jog
The president himself jogs every morning, plays tennis and golf, and is a leading advocate of fitness.
Lernen beginnen
biegać
Prezydent sam biega każdego ranka, gra w tenisa i golfa i jest wiodącym orędownikiem sprawności fizycznej.
advocate
The president himself jogs every morning, plays tennis and golf, and is a leading advocate of fitness.
Lernen beginnen
orędownik
Prezydent sam biega każdego ranka, gra w tenisa i golfa i jest wiodącym orędownikiem sprawności fizycznej.
fitness
The president himself jogs every morning, plays tennis and golf, and is a leading advocate of fitness.
Lernen beginnen
sprawność fizyczna
Prezydent sam biega każdego ranka, gra w tenisa i golfa i jest wiodącym orędownikiem sprawności fizycznej.
physical education
The present-day interest in physical education and great enthusiasm for diets, exercising and jogging, dates from the late sixties when Major Kenneth Gordon published his bestseller “Aerobics”.
Lernen beginnen
wychowanie fizyczne
Współczesne zainteresowanie wychowaniem fizycznym i duży entuzjazm dla diet, ćwiczeń i biegania, pochodzi z późnych lat sześćdziesiątych, kiedy Major Kenneth Gordon opublikował bestseller „Aerobik”.
enthusiasm
The present-day interest in physical education and great enthusiasm for diets, exercising and jogging, dates from the late sixties when Major Kenneth Gordon published his bestseller “Aerobics”.
Lernen beginnen
entuzjazm
Współczesne zainteresowanie wychowaniem fizycznym i duży entuzjazm dla diet, ćwiczeń i biegania, pochodzi z późnych lat sześćdziesiątych, kiedy Major Kenneth Gordon opublikował bestseller „Aerobik”.
diet
The present-day interest in physical education and great enthusiasm for diets, exercising and jogging, dates from the late sixties when Major Kenneth Gordon published his bestseller “Aerobics”.
Lernen beginnen
dieta
Współczesne zainteresowanie wychowaniem fizycznym i duży entuzjazm dla diet, ćwiczeń i biegania, pochodzi z późnych lat sześćdziesiątych, kiedy Major Kenneth Gordon opublikował bestseller „Aerobik”.
aerobics
The present-day interest in physical education and great enthusiasm for diets, exercising and jogging, dates from the late sixties when Major Kenneth Gordon published his bestseller “Aerobics”.
Lernen beginnen
aerobik
Współczesne zainteresowanie wychowaniem fizycznym i duży entuzjazm dla diet, ćwiczeń i biegania, pochodzi z późnych lat sześćdziesiątych, kiedy Major Kenneth Gordon opublikował bestseller „Aerobik”.
sporting way of life
Since that time the sporting way of life has been popularized by such cult figures like Jane Fonda, Victoria Principal or Sylvester Stallone.
Lernen beginnen
sportowy sposób życia
Od tego czasu sportowy tryb życia jest popularyzowany przez takie kultowe postacie jak Jane Fonda, Victoria Principal lub Sylvester Stallone.
favourite sports
The favourite American sports today are baseball, basketball, soccer and football.
Lernen beginnen
ulubione sporty
Dziś ulubiony amerykańskimi sportami są baseball, koszykówka, piłka nożna.
baseball
The favourite American sports today are baseball, basketball, soccer and football.
Lernen beginnen
baseball
Dziś ulubiony amerykańskimi sportami są baseball, koszykówka, piłka nożna.
basketball
The favourite American sports today are baseball, basketball, soccer and football.
Lernen beginnen
koszykówka
Dziś ulubiony amerykańskimi sportami są baseball, koszykówka, piłka nożna.
soccer / football
The favourite American sports today are baseball, basketball, soccer and football.
Lernen beginnen
piłka nożna
Dziś ulubiony amerykańskimi sportami są baseball, koszykówka, piłka nożna.
jogging
Jogging has also become very popular recently.
Lernen beginnen
bieganie
Bieganie także stało się ostatnio popularne.
jogger
The early morning joggers have their jogging shoes, their jogging suits, their jogging watches and even their jogging magazines.
Lernen beginnen
biegacz
Wczesno rankowi biegacze mają swoje buty do bieganie, swoje dresy do bieganie, swoje zegarki do bieganie i nawet swoje magazyny o bieganiu.
jogging suit
The early morning joggers have their jogging shoes, their jogging suits, their jogging watches and even their jogging magazines.
Lernen beginnen
strój do biegania
Wczesno rankowi biegacze mają swoje buty do bieganie, swoje dresy do bieganie, swoje zegarki do bieganie i nawet swoje magazyny o bieganiu.
out of sheer snobbery
However, even if they practise jogging out of sheer snobbery, it is still good that they make an effort to be in good condition.
Lernen beginnen
z czystego snobizmu
Jednak, nawet jeśli oni uprawiają bieganie z czystego snobizmu, to wciąż jest dobre, że czynią wysiłek, aby być w dobrej kondycji.
to make an effort
However, even if they practise jogging out of sheer snobbery, it is still good that they make an effort to be in good condition.
Lernen beginnen
czynić wysiłek
Jednak, nawet jeśli oni uprawiają bieganie z czystego snobizmu, to wciąż jest dobre, że czynią wysiłek, aby być w dobrej kondycji.
to be in good condition
However, even if they practise jogging out of sheer snobbery, it is still good that they make an effort to be in good condition.
Lernen beginnen
być w dobrej kondycji
Jednak, nawet jeśli oni uprawiają bieganie z czystego snobizmu, to wciąż jest dobre, że czynią wysiłek, aby być w dobrej kondycji.
watching sports on TV
Unfortunately, many Americans prefer watching sports on television.
Lernen beginnen
oglądanie sportu w TV
Niestety, wiele amerykanów woli oglądać sporty w telewizji.
match
Every year about 150 million people watch basketball matches.
Lernen beginnen
mecz
Każdego roku, około 150 milionów ludzi ogląda mecze koszykówki.
tennis
Tennis, ice-hockey and skating also attract millions of viewers.
Lernen beginnen
tenis
Tenis, hokej na lodzie i łyżwiarstwo także przyciąga miliony telewidzów.
ice-hockey
Tennis, ice-hockey and skating also attract millions of viewers.
Lernen beginnen
hokej na lodzie
Tenis, hokej na lodzie i łyżwiarstwo także przyciąga miliony telewidzów.
skating
Tennis, ice-hockey and skating also attract millions of viewers.
Lernen beginnen
łyżwiarstwo
Tenis, hokej na lodzie i łyżwiarstwo także przyciąga miliony telewidzów.
to attract
Tennis, ice-hockey and skating also attract millions of viewers.
Lernen beginnen
przyciągać
Tenis, hokej na lodzie i łyżwiarstwo także przyciąga miliony telewidzów.
viewer
Tennis, ice-hockey and skating also attract millions of viewers.
Lernen beginnen
telewidz
Tenis, hokej na lodzie i łyżwiarstwo także przyciąga miliony telewidzów.
great popularity
The great popularity of these sports itself bears some of the responsibility for turning America into a nation of spectators.
Lernen beginnen
wielka popularność
Duża popularność tych sportów ponosi pewną odpowiedzialność za zamienienie amerykanów w naród widzów.
to bear responsibility
The great popularity of these sports itself bears some of the responsibility for turning America into a nation of spectators.
Lernen beginnen
ponosić odpowiedzialność
Duża popularność tych sportów ponosi pewną odpowiedzialność za zamienienie amerykanów w naród widzów.
nation of spectators
The great popularity of these sports itself bears some of the responsibility for turning America into a nation of spectators.
Lernen beginnen
naród widzów
Duża popularność tych sportów ponosi pewną odpowiedzialność za zamienienie amerykanów w naród widzów.
active participation
However, it is important to remember that only active participation in sports activities may ensure fitness and well-being.
Lernen beginnen
aktywny udział
Jednak, to jest ważne, aby pamiętać, że tylko aktywny udział w zajęciach sportowych może zapewnić dobrą kondycje i dobre samopoczucie.
sports activities
However, it is important to remember that only active participation in sports activities may ensure fitness and well-being.
Lernen beginnen
zajęcia sportowe
Jednak, to jest ważne, aby pamiętać, że tylko aktywny udział w zajęciach sportowych może zapewnić dobrą kondycje i dobre samopoczucie.
ensure
However, it is important to remember that only active participation in sports activities may ensure fitness and well-being.
Lernen beginnen
zapewnić
Jednak, to jest ważne, aby pamiętać, że tylko aktywny udział w zajęciach sportowych może zapewnić dobrą kondycje i dobre samopoczucie.
well-being
However, it is important to remember that only active participation in sports activities may ensure fitness and well-being.
Lernen beginnen
dobre samopoczucie
Jednak, to jest ważne, aby pamiętać, że tylko aktywny udział w zajęciach sportowych może zapewnić dobrą kondycje i dobre samopoczucie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.