środki językowe - czasowniki frazowe

 0    71 Datenblatt    hoshi.95
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
psuć się
Mój samochód zepsół się w środku pustkowia.
Lernen beginnen
break down
My car broke down in the middle of nowhere.
wybuchać (np. o wojnie, pożarze)
Żył w Londynie kiedy wojna wybuchła.
Lernen beginnen
break out
He was living in London when the war broke out.
kontynuować
Kontynuuj, proszę. Ja słucham.
Lernen beginnen
carry on
Carry on please. I'm listening.
przychodzić (w odwiedziny)
Paul przychodzi do mnie na herbatę.
Lernen beginnen
come round
Paul is coming round to my house for tea.
przetrwać
On zarabia tylko tyle, by przetrwać.
Lernen beginnen
get by
He only earns just enough to get by.
poddawać się
Jim robił, co mógł, aby jego koledzy lubili go, jednak po kilku tygodniach poddał się.
Lernen beginnen
give in
Jim was doing his best to make his colleagues like him but after a few weeks he gave in.
spadać
Lernen beginnen
go down
gasnąć
Zgasły wszystkie światła.
Lernen beginnen
go out
All the lights went out.
wzrastać
Rosną ceny żywności.
Lernen beginnen
go up
The prices of food are going up.
dorastać
Lernen beginnen
grow up
czekać, wstrzymac się
Lernen beginnen
hold on
kłaść się
Kręci mi sie w glowie - Muszę sie położyć.
Lernen beginnen
lie down
I feel dizzy - I must lie down.
uciekać, znikać
Włamywacze uciekli z towarem wartym 10,000$.
Lernen beginnen
make off
The burglars made off with goods worth $10,000.
umrzeć
David był w szoku kiedy umarła jego mama.
Lernen beginnen
pass away
David was in shock when his mother passed away.
wyruszać
Lepiej wyruszmy teraz, zanim zrobi się ciemno.
Lernen beginnen
set off
We'd better set off now before it gets dark.
wyróżniać się
Morris wyróżnia sie jako najbardziej doświadczony kandydat.
Lernen beginnen
stand out
Morris stands out as the most experienced candidate.
zostawać w domu
Monica chcę zostać w domu i zrelaksować się na kanapie.
Lernen beginnen
stay in
Monica wants to stay in and relax on the sofa.
startować (o samolocie)
Mój samolot ma wystartować za 45 minut.
Lernen beginnen
take off
My plane is supposed to take off in 45 minutes.
pojawiać się
Danny pojawił się późno, jak zwykle.
Lernen beginnen
turn up
Danny turned up late as usual.
wysadzić coś
Lernen beginnen
blow up (sth)
wychowywać kogoś
Lernen beginnen
bring up (sb)
odwołać coś (np. mecz)
Lernen beginnen
call off (sth)
przeprowadzać coś (np. operację)
Lernen beginnen
carry off (sth)
zrozumieć coś
Lernen beginnen
figure out (sth)
rozdawać coś
Lernen beginnen
give away (sth)
rzucić coś, zaprzestac coś robić. (np. pracę)
Lernen beginnen
give up (sth)
przekazać coś, dać coś.
Lernen beginnen
hand over (sth)
powstrzymywac coś (np. łzy)
Lernen beginnen
hold back (sth)
zawodzić kogoś
Lernen beginnen
let down (sb)
sprawdzać coś
Lernen beginnen
look up (sth)
odbierać kogoś (np. ze szkoły, pracy)
Lernen beginnen
pick up (sb)
odkładać coś w czasie
Lernen beginnen
put off (sth)
założyć coś (np. spodnie)
Lernen beginnen
put on (sth)
odprowadzać kogoś
Lernen beginnen
see off (sb)
zakładać (np. biznes)
Lernen beginnen
set up (sth)
wyłączyć coś (np. telefon)
Lernen beginnen
swith/turn off (sth)
włączyc coś (np. komputer)
Lernen beginnen
switch/turn on (sth)
zdejmować (np. płaszcz)
Lernen beginnen
take off (sth)
zająć sie czymś, zainteresować się czymś (np. yogą)
Lernen beginnen
take up (sth)
przymierzyć coś (np. kurtkę)
Lernen beginnen
try on (sth)
odrzucać kogoś/coś (np. zaproszenie)
Lernen beginnen
turn down (sb/sth)
opracowywać coś (np. plan lekcji)
Lernen beginnen
work out (sth)
włamać się gdzieś (np. do domu, do samochodu)
Lernen beginnen
break into sth
natknąć się coś (na stara książkę, zdięcie)
Lernen beginnen
come across sth
dostac coś w spadku (np. pieniądze)
Lernen beginnen
come into sth
radzić sobie z czymś (np. z problemami)
Lernen beginnen
deal with sth
obyć się bez czegoś (np. bez samochodu)
Lernen beginnen
do without sth
napadac coś (np. pociąg)
Lernen beginnen
hold up sth
opiekować sie kimś/czymś
Lernen beginnen
look after sb/sth
szukać kogoś / czegoś
Lernen beginnen
look for sb/sth
badać coś (np. kradzież banku)
Lernen beginnen
look into sth
spotkać kogoś przypadkiem (np. ex chłopaka)
Lernen beginnen
run into sb
dopilnować czegoś
Lernen beginnen
see to sth
być podobnym do kogoś (np. do taty)
Lernen beginnen
take after sb
polubić kogoś/coś
Lernen beginnen
take to sb/sth
uciec z kądś (np. z więzienia)
Lernen beginnen
brake out of sth
wymyślić, znaleść (np. imie dla dziecka)
Lernen beginnen
come up with sth
ograniczyć (np. tłuste pokarmy)
Lernen beginnen
cut down on
dogadywać się, miec z kimś dobre stosunki
Lernen beginnen
get along/on with sb
wychodzić z czegos na sucho
Lernen beginnen
get away with sth
kontynuować coś (np. pracę)
Lernen beginnen
get on with sth
zabierać się do czegoś (np. do sprzątania)
Lernen beginnen
get round to sth
zachorować na coś (np. na grypę)
Lernen beginnen
go down with sth
trzymać sie z daleka od kogoś/czegoś
Lernen beginnen
keep away from sb/sth
dotrzymywać kroku komuś/czemuś
Lernen beginnen
keep up with sb/sth
patrzeć na kogoś z góry
Lernen beginnen
look down on sb
oczekiwać na coś z niecierpliwością
Lernen beginnen
look forward to sth
podziwiać kogoś
Lernen beginnen
look up to sb
kompensować, wynagradzać za coś (np. za zły humor)
Lernen beginnen
make up for sth
znosić kogoś/coś (np. narzekanie)
Lernen beginnen
put up with sb/sth
zużyć, wyczerpać coś (np. cukier)
Lernen beginnen
run out of sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.