STRONA 2 SEASON 13

 0    61 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Where’s the fitting room.
Lernen beginnen
Gdzie jest przymierzalnia.
Where’s the dressing room.
Lernen beginnen
Gdzie jest garderoba.
We’re going to wash our hands.
Lernen beginnen
My zamierzamy umyć ręce.
They’re going to kiss her.
Lernen beginnen
Oni zamierzają ją pocałować.
You and she are going to live together.
Lernen beginnen
Ty i ona zamierzacie żyć razem.
My brother isn’t going to buy her flowers.
Lernen beginnen
Mój brat nie zamierza kupić jej kwiatuw.
She isn’t going to read a book.
Lernen beginnen
Ona nie zamierza czytać książki.
He isn’t going to eat dinner.
Lernen beginnen
On nie zamierza jeść obiadu.
Sebastian isn’t going to sing a song.
Lernen beginnen
Sebastian nie zamierza śpiewać piosenki.
We aren’t going to kill him.
Lernen beginnen
My nie mamy zamiaru go zabić.
I’m not going to move out.
Lernen beginnen
Nie zamierzam się wyprowadzić.
They’re going to visit his parents.
Lernen beginnen
Oni zamierzają odwiedzić swoich rodziców.
Are you going to visit me?
Lernen beginnen
Czy zamierzasz mnie odwiedzić?
They’re going to start a band.
Lernen beginnen
Oni zamierzają założyć zespół.
Is she going to buy this house?
Lernen beginnen
Czy on zamierza kupić ten dom?
Will you go there with your girlfriend?
Lernen beginnen
Czy pójdziesz tam ze swoją dziewczyną?
Of course, I will teach them.
Lernen beginnen
Oczywiście, będę ich uczyć.
Sure, I will go there with you.
Lernen beginnen
Oczywiście, pójdę tam z tobą.
Will they have more wine?
Lernen beginnen
Będą oni mieli więcej wina?
What will you drink?
Lernen beginnen
Co będziesz pić?
We will come to the meeting.
Lernen beginnen
My przyjdziemy na spotkanie.
I will give my sister the money tomorrow.
Lernen beginnen
Dam mojej siostrze pieniądze jutro.
Don’t worry, he’ll be careful.
Lernen beginnen
Nie martw się, on będzie ostrożny.
Sebastian will translate the e-mail for you.
Lernen beginnen
Sebastian przetłumaczy e-mail dla Ciebie.
I will know results of the exam on Thursday.
Lernen beginnen
Ja poznam wyniki egzaminu w czwartek.
You promise you will back by 10 o’clock.
Lernen beginnen
Obiecujesz będziesz z powrotem przed 10-tą.
Will we show you our new room?
Lernen beginnen
My pokażemy wam nasz nowy pokój?
Will they make dinner?
Lernen beginnen
Czy oni zrobią obiad?
She will open it.
Lernen beginnen
Ona to otworzy.
Sebastian will make some sandwiches.
Lernen beginnen
Sebastian zrobi kanapki.
There is no more milk left, don’t worry we will go to the supermarket.
Lernen beginnen
Nie zostało więcej mleka, nie martw się my pujdziemy do supermarketu.
Do you think it will rain tomorrow?
Lernen beginnen
Czy uważasz, że jutro będzie padać?
He doesn’t know if it will rain tomorrow or not.
Lernen beginnen
On nie wie czy jutro będzie padać czy też nie.
I hope it won’t rain tomorrow.
Lernen beginnen
Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać.
red currant
Lernen beginnen
red currant Englisch
czerwona porzeczka
I imagine you won’t go to the cinema with them, will you?
Lernen beginnen
Wyobrażam sobie, że nie pójdziesz do kina z nimi, prawda?
Be careful or you will fall.
Lernen beginnen
Bądź ostrożny bo spadniesz.
He’s sure she will like her birthday present.
Lernen beginnen
On jest pewien, że spodoba sie jej prezent urodzinowy.
I think Sebastian won’t come.
Lernen beginnen
Myślę, że Sebastian nie przyjdzie.
I believe there won’t be any lessons tomorrow.
Lernen beginnen
Wierzę, że nie będzie żadnych lekcji jutro.
Which team will win the match?
Lernen beginnen
Która drużyna wygra mecz?
I expect we will win.
Lernen beginnen
Spodziewam się, że my wygramy.
You imagine he will ask her out.
Lernen beginnen
Wyobrarzasz sobie,że on sie z nią umuwi.
They imagine you won’t waste that money.
Lernen beginnen
Oni wyobrażają sobie, że nie będziesz tracić pieniędzy.
She doesn’t imagine it will be easy.
Lernen beginnen
Ona nie wyobraża sobie, że to będzie łatwo.
You are going to sell your computer, aren’t you?
Lernen beginnen
Masz zamiar sprzedać swój komputer, prawda?
He is going to do his homework together with his mother.
Lernen beginnen
On ma zamiar zrobić swoje zadanie domowe razem z matką.
Sebastian is going to give me his old teddy.
Lernen beginnen
Sebastian ma dać mi swojego starego misia.
I’m going to buy a new car soon.
Lernen beginnen
Mam zamiar kupić nowy samochód wkrutce.
You aren’t going to tell her anything.
Lernen beginnen
Nie zamierzasz powiedzieć jej coś.
We aren’t going to move to Warsaw.
Lernen beginnen
My nie zamierzamy przenieść się do Warszawy.
She isn’t going to give up so easily.
Lernen beginnen
Ona nie zamierza poddać się tak łatwo.
Are they going to tell us what’s wrong?
Lernen beginnen
Czy oni zamiarzają powiedzieć nam, co jest źle?
Is she going to take the exam?
Lernen beginnen
Czy ona zamierza przystąpić do egzaminu?
Is he going to join the crowd?
Lernen beginnen
Czy on zamierza dołączyć do tłumu?
Is Sebastian going to take part in the competition?
Lernen beginnen
Czy Sebastian zamierza wziąć udział w konkursie?
I know what you are going to say.
Lernen beginnen
Wiem, co masz zamiar powiedzieć.
You’re going to have a party next Saturday.
Lernen beginnen
Zamierzasz mieć imprezę w najbliższą sobotę.
They don’t care.
Lernen beginnen
Ich to nie obchodzi
We told you yesterday that we are going to leave our job.
Lernen beginnen
Powiedzieliśmy tobie wczoraj, że zamierzamy odejść z naszej pracę.
She’s going to spend her holiday in Greece.
Lernen beginnen
Ona zamierza spędzić swuj urlop w Grecji.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.