Structural Family Therapy

 0    89 Datenblatt    ewciamierzwa9309
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sumienie
czyste, nieczyste
Lernen beginnen
conscience,
clear, bad coscience
nie mieć sumienia
Lernen beginnen
have no conscience
mieć coś na sumieniu
Lernen beginnen
have something on your conscience
autentyczność np. terapuety
Lernen beginnen
Therapist authenticity
akceptacja
Lernen beginnen
acceptance
sprzeciwiać się, protestować
Lernen beginnen
object
sprzeciw
Lernen beginnen
objection
bunt
Lernen beginnen
rebellion
wykorzystać kogoś/ coś
Lernen beginnen
take advantage of somebdy / something
przytyć, przybrać na wadze
Lernen beginnen
put on weight
popełnić samobójstwo
Lernen beginnen
commit suicide
dojrzały
Lernen beginnen
mature
niedojrzały
Lernen beginnen
immature
dług wdzięczności
Lernen beginnen
debt of gratitude
dług
Lernen beginnen
debt
przewidywalny
Lernen beginnen
predictable
nieprzewidywalny
Lernen beginnen
unpredictable
czytanie w myślach
Lernen beginnen
mind reading
przypominać (sobie) o czymś
Lernen beginnen
remind of something
czy możesz mi przypomniec o...?
Lernen beginnen
Can you remind me of ...?
1) wypominać komuś coś, 2) wytykać
Lernen beginnen
keep reminding somebody of sth, 2) reproach
obdarowany/ utalentowany
Lernen beginnen
gifted / talented
jednostka (= rozdział, część)
Lernen beginnen
unit
jednostka (o osobie)
Lernen beginnen
individual
wziąć udział w
Lernen beginnen
take part in something
utknąć, napotkać trudności
Lernen beginnen
stuck
żałować
Lernen beginnen
regret
dostęp do informacji, internetu
Lernen beginnen
access to information, internet
prestiżowy
Lernen beginnen
prestigious
ustanawiać zasady, reguły
Lernen beginnen
establish principles, rules
uzbrojony
Lernen beginnen
armed
układy, sojusze
Lernen beginnen
alliances
granica (fizyczna lub między państwami)
Lernen beginnen
border
hierarchia
Lernen beginnen
hierarchy
rozgryźć problem
Lernen beginnen
figure out the problem
godzina policyjna
Lernen beginnen
curfew
wypaczony obraz czegoś
Lernen beginnen
distorted vision of something
odmawiać
Lernen beginnen
refuse (to do)
strukturalna terapia rodzinna
Lernen beginnen
Structural Family Therapy
wskazywać
Lernen beginnen
point out
przeoczyć, pominąć
Lernen beginnen
overlook something
uczęszczać (na kurs, na terapię)
Lernen beginnen
attend (course, therapy)
być w stanie, móc coś zrobić
Lernen beginnen
be able to do something
nie być w stanie, nie umieć
Lernen beginnen
be UNable to do something
niepełnosprawny
Lernen beginnen
DISabled
doświadczać / doświadczenie
Lernen beginnen
experience
być wyposażonym w
Lernen beginnen
be equipped with
granica (jako limit)
Lernen beginnen
boundary
przekraczać granice
Lernen beginnen
overstep boundaries
granice dobrego smaku, gustu
Lernen beginnen
the boundaries of good taste
rodzeństwo
Lernen beginnen
siblings
zdolność, pojemność
zdolności, możliwości poznawcze
Lernen beginnen
capacity,
cognitive capacities
wzmacniać
Lernen beginnen
strengthen, boost
poczucie własnej wartości
Lernen beginnen
self-esteem
poczucie humoru, obowiązku
Lernen beginnen
sense of humor, sense of duty
zasoby
Lernen beginnen
resources
teściowie (potocznie)
Lernen beginnen
in-laws
obrażać
Lernen beginnen
offend
zaniedbywać
Lernen beginnen
neglect
obrażony
Lernen beginnen
offended
zaniedbany
Lernen beginnen
neglected
pod jednym warunkiem
Lernen beginnen
under one condition
z zawodu
Ona z zawodu jest psychoterapuetką.
Lernen beginnen
by profession,
She is a psychotherapist by proffesion.
borykać się, zmagać się z problemami
Lernen beginnen
struggle with problems
prywatna praktyka
Lernen beginnen
Private Practice
biżuteria
Lernen beginnen
jewellery
zły, wściekły na
Lernen beginnen
angry AT
trudna, ciężka decyzja
Lernen beginnen
tough decision
starsi ludzie
Lernen beginnen
elderly people
zaskoczony
Lernen beginnen
surprised
napięcie
Lernen beginnen
tension
przytłaczające np. emocje
Lernen beginnen
overwhelming emotions
społeczność
Lernen beginnen
community
znajomość
Lernen beginnen
knowledge
obyty z, zaznajomiony z
Lernen beginnen
familiar with
znakomity, doskonały
Lernen beginnen
excellent
błyskotliwy, znakomity (np. pomysł)
Lernen beginnen
brilliant idea
fantastyczny
Lernen beginnen
fantastic
cudowny
Lernen beginnen
marvellous
olśniewający, zachwycający (np. o czyimś wyglądzie, widoku)
Lernen beginnen
gorgeous
poufałość, zażyłość, dobra znajomość
Lernen beginnen
familiarity
Czy znany ci jest termin 'ruminacja'?:)
Lernen beginnen
Are you familiar with the term 'rumination'?
odetchnąć z ulgą
Lernen beginnen
breathe a sigh of relief
westchnienie, westchnąć
Lernen beginnen
sigh
wyrozumiały/ wybaczający
Lernen beginnen
understanding
wybaczający
Lernen beginnen
forgiving
wzbudzić, rozbudzić np zainteresowanie
Lernen beginnen
arouse interest
pobudzony, podekscytowany
Lernen beginnen
excited, aroused
wycofany
Lernen beginnen
withdrawn

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.