tekst_Why men dont iron_2017_10_28

 0    49 Datenblatt    annagolys
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sprawić, zeby ktoś uwierzył
Lernen beginnen
make anyone believe
głównie
Lernen beginnen
mainly
uwarunkowanie, warunki
On ma odpowiednie warunki do tej pracy
Lernen beginnen
conditioning, conditions
He's got the proper conditioning for the job
tak zwany
Lernen beginnen
so-called
być w kontakcie z kimś
Lernen beginnen
be in touch with somebody
ten sam sposób
Lernen beginnen
the same way
na głos, głośno
Lernen beginnen
aloud
stuknąć (w... palcem)
Lernen beginnen
tap (on... with finger)
utrzymywać (jakiś stan)
utrzymywać stałe tempo
Lernen beginnen
maintain (a state)
maintain a constant speed
udowadniać
Lernen beginnen
prove - proved - proved/proven (US)
dowód
Lernen beginnen
evidence, proof
przedział, przegroda
Lernen beginnen
compartment
zdolność, umiejętność
Lernen beginnen
ability, the ability to
przestrzenny
Lernen beginnen
spatial
brak czegoś, niedostatek
Lernen beginnen
a lack of something
kilka, własny
Lernen beginnen
several
jednocześnie
Lernen beginnen
simultaneously
konkretny, szczególny
Lernen beginnen
particular
od razu, natychmiast
Lernen beginnen
at once, immediately
doprowadzać, powodować
To spowodowało, ze są bieglejsze w mówieniu
Lernen beginnen
lead to (led, led)
It led them to being more fluent in speech
przeciętny, średni, typowy
Lernen beginnen
average
przerywać
Lernen beginnen
to interrupt
prawdopodobny
Lernen beginnen
likely
przyczyna, powód
Lernen beginnen
cause, reason
popisywać się, pochwalić się
Myślę, że on się tylko popisuje
Lernen beginnen
show sth off
I think, he's just showing off
z powodu czegoś
Lernen beginnen
because of something
bezpiecznie
Lernen beginnen
safely
państwo, stan
Lernen beginnen
a state
kłopot
Lernen beginnen
trouble
odróżniać, rozpoznawać
Lernen beginnen
distinguish, recognize
wymagać, pociągać za sobą, wiązać się
Lernen beginnen
involve
wyjątek
Lernen beginnen
exception
zauważyć
Lernen beginnen
notice
taki jak
Lernen beginnen
such as
powtarzalny, monotonny
Lernen beginnen
repetitive
dziedziczyć
Lernen beginnen
inherit
niezbędny, decydujący, istotny, żywotny
Lernen beginnen
vital [vaitl]
wzrok; widok
Lernen beginnen
vision
z bliska
Lernen beginnen
close up
szuflada
Lernen beginnen
drawer
zasadniczo, w zasadzie
Lernen beginnen
Basically
czuć pociąg do czegoś
Nie pociągają mnie żadni mężczyźni poza moim mężem
Lernen beginnen
be attracted to something
I'm not attracted to men other than my husband
giełda papierów wartościowych
Lernen beginnen
Stock market
ponadprzeciętny, wybitny 
Lernen beginnen
superior
tłumacz
Lernen beginnen
translator, interpreter (ustny)
w głównej mierze
Lernen beginnen
predominantly
doradztwo
Lernen beginnen
counseling
celować
Lernen beginnen
excel
organizacyjny
Lernen beginnen
organisational

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.