Terorist 1

 0    56 Datenblatt    PGA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
winić
Lernen beginnen
to blame
zużycie, wykorzystanie
Lernen beginnen
disposal
być określone w czasie
Lernen beginnen
to be timed
wybuchać
Lernen beginnen
go off
powodować
Lernen beginnen
to cause
ofiara, przypadkowa
Lernen beginnen
casualty
sadzić, umieszczać
Lernen beginnen
to plant
głuchy
Lernen beginnen
deaf
ryk, huk
Lernen beginnen
roar
Roztrzaskać
Lernen beginnen
To shatter
podmuch
Lernen beginnen
blast
szczątki, gruz
Lernen beginnen
debris
postawione w stan gotowości
Lernen beginnen
put on alert
odnieść obrażenia
Lernen beginnen
to sustain injury
wykonywać, przeprowadzać
Lernen beginnen
to carry out
poszerzone
Lernen beginnen
extensive
zapalnik
Lernen beginnen
fuse
potępiać
Lernen beginnen
to condemn
bez ogródek, w ostrych słowach
Lernen beginnen
roundly
skandal, zamach bombowe
Lernen beginnen
outrage
bezcelowy
Lernen beginnen
pointless
pościg, kierować się gdzieś, kontynuować
Lernen beginnen
pursue
cel
Cel naszego spotkania jest jasny.
Lernen beginnen
purpose
The purpose of our meeting is clear.
demonstrować, pokazywać
Lernen beginnen
to demonstrate
barbarzyński
Lernen beginnen
barbaric
reżyserować
Lernen beginnen
to direct
skierowany
Lernen beginnen
directed
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
Lernen beginnen
innocent
The defendant pleaded innocent.
dopaść
Lernen beginnen
to hunt down
strajkować
Pracownicy fabryki zastrajkowali w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
to go on strike
Factory workers went on strike last week.
wezwać do
Lernen beginnen
to call for
sposób, środek
Lernen beginnen
measure
naciskać na
Lernen beginnen
to press for
apel, odezwa
Lernen beginnen
appeal
czujność
Lernen beginnen
vigilance
mało prawdopodobne, nie powinno wystąpić
Lernen beginnen
unlikely
okoliczności
Lernen beginnen
circumstances
pod żadnym warunkiem, pozorem
Lernen beginnen
under no circumstances
rozbroić
Lernen beginnen
to defuse
oddział
Lernen beginnen
squad
spostregać, dostrzec
Lernen beginnen
perceive
śmiały
Lernen beginnen
daring
kontynuować, procedować, posuwać się do przodu
Lernen beginnen
proceed
niezawodny
Lernen beginnen
dependable
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
Lernen beginnen
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
wartość, człowieka i pieniędzy
Lernen beginnen
value
zależeć od
Lernen beginnen
to depend on
oderwanie
Lernen beginnen
detachment
troska
Lernen beginnen
concern
przywracać
Lernen beginnen
restore
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
Lernen beginnen
variety
The documentary covered a variety of topics.
nowość
Lernen beginnen
novelty
władza / autorytet
Lernen beginnen
authority
komenda
Lernen beginnen
command
tryb
Lernen beginnen
mode
poważać / szanować
Lernen beginnen
to look up to

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.