Unit N5/2 Lost abroad

 0    51 Datenblatt    eljegar
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pozwalać
Lernen beginnen
let
pozwalać, zezwalać, dopuszczać
On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!
Lernen beginnen
allow, permit, allow
He would never allow such a thing!
punkt widzenia, kąt
Na ten problem można spojrzeć z innego punktu widzenia
Lernen beginnen
angle, point of view
The problem can be looked at from a different angle.
archipelag
Lernen beginnen
archipelago
brzeg rzeki
Lernen beginnen
riverbank, bank of a river
róg, narożnik
Lernen beginnen
corner, the corner
ciasny, zatłoczony (np. budynek, pomieszczenie)
Lernen beginnen
cramped, crowded (eg. building, room)
wątpić
Lernen beginnen
doubt
wątpliwość
Lernen beginnen
question, doubt
wejście, wstęp, wjazd, wejściowy
Lernen beginnen
entrance, entrance, entry, input
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
Lernen beginnen
even
It has everything, even a tennis court.
udogodnienia, infrastruktura
Lernen beginnen
facilities, infrastructure
wahać się
Lernen beginnen
swing
wahać się nad czymś
Lernen beginnen
hesitate over something
w pigułce, jednym słowem, krótko mówiąc
Lernen beginnen
in a nutshell
skorupka od orzecha
Lernen beginnen
nutshell, walnut shell
cudny, cudowny, wspaniały
Lernen beginnen
marvelous
He says its the most marvellous thing in his life.
wilgotny (w przyjemny sposób)
On poczuł podmuch ciepłego, wilgotnego powietrza
Lernen beginnen
moist (in a nice way)
He felt a breeze of warm, moist air.
wrzosowisko
Lernen beginnen
moor, heath
nie do pary, rozmaity, różnorodny
Lernen beginnen
odd, heterogeneous
We saw a lot of odd people in those days.
peryferie, obrzeża miasta
Oni mieszkają na obrzeżach Londynu
Lernen beginnen
outskirts, periphery, the periphery of the city
They live on the outskirts of London
zabranie kogoś ze sobą, podrzucenie kogoś
Lernen beginnen
pick up, take someone with you, toss someone
zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek)
Lernen beginnen
pick up, start anew, to take over again (eg. thread)
precyzyjny, dokładny
Lernen beginnen
precise, accurate
siedzenie z odchylanym oparciem
Lernen beginnen
reclining seat, seat recliners
podróżować za granicę
Lernen beginnen
travel abroad
za granicą /zagraniczny
Lernen beginnen
abroad / foreign
wieża
Lernen beginnen
tower
zagubiony
Lernen beginnen
lost
sławny, głośny, słynny
Lernen beginnen
renowned, famous
odpowiedzieć (np. na to co ktoś napisał lub powiedział)
Lernen beginnen
reply, answer (eg. at what someone wrote or said)
dach
Lernen beginnen
roof
szyberdach
Lernen beginnen
sunshine roof
obszerny, przestronny (np. o ogrodach, miastach)
Ich mieszkanie było przestronne, ale nie podobało mi się.
Lernen beginnen
roomy, large, spacious (space)
Their flat was roomy, but I didn't like it.
oniemiały (z wrażenia), milczący, niemy (o osobie) niewypowiedziany (o smutku, radości)
Lernen beginnen
speechless
As always when he saw her move, the boy was speechless. For one of the few times in my life, I was speechless. And what she was kept him speechless for a moment. He was speechless for a moment, then found his voice
zepsuty, rozpuszczony, rozpieszczony
Lernen beginnen
spoiled, spoilt
stal, stalowy
Lernen beginnen
steel, steel
stromy
Zamek jest usytuowany na stromym wzgórzu.
Lernen beginnen
steep
The castle is set on a steep hill.
przedmieścia/peryferie
Lernen beginnen
suburbs
przedmieście
Mieszkanie na przedmieściach jest tańsze i bezpieczniejsze
Lernen beginnen
suburb
Living in the suburbs is cheaper and safer.
czasochłonne
Lernen beginnen
time-consuming
wskazówki, rady
Lernen beginnen
Tips, advice
wybór, asortyment
Lernen beginnen
variety, selection, assortment
znosić, ulegać
Lernen beginnen
endure, undergo
po sąsiedzku, obok
Lernen beginnen
next door, next to
jakkolwiek, cokolwiek
Lernen beginnen
whatsoever, however, whatever
stragan
Lernen beginnen
stall
cel uświęca środki
Lernen beginnen
the end justifies the means
Poczta powinna byc gdzieś w poblizu
Lernen beginnen
Mail /the post office should be somewhere nearby/ in the vicinity
usprawiedliwiać
Nic nie usprawiedliwia twojego zachowania.
Lernen beginnen
justify
Nothing gives justification to your behaviour.
obcokrajowiec
Lernen beginnen
a foreigner

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.