Useful words 4

 0    94 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
strife
The priest listened calmly as the arguing couple told him about the strife in their marriage
Lernen beginnen
konflikt
Ksiądz słuchał uważnie gdy kłócąca się para mówiła mu o konflikcie w małżeństwie
squabble
The Australian and Indonesian leaders are due to meet tomorrow to end their latest squabble
Lernen beginnen
sprzeczka
Australijscy I Indonezyjscy liderzy mają spotkać się jutro aby zakończyć swoją ostatnią sprzeczkę
shelve
Lernen beginnen
odłożyć na półkę
to bicker over sth
Lernen beginnen
kłócić się o coś
hoax
The hoax bomb threat was emailed to all senior school students at Haileybury College
Lernen beginnen
oszustwo
Oszukańcza groźba bombowa była wysłana mailem do studentów z Haileybury College
toddler
Lernen beginnen
brzdąc / szkrab
hooked
The first time my son started reading the book, he got hooked
Lernen beginnen
uzależniony
Gdy mój syn zaczął czytac książkę po raz pierwszy uzależnił się
tantrum
Lernen beginnen
furia / napad złości
substantially
Prices on the island are substantially higher than those on the mainland
Lernen beginnen
zasadniczo / pokaźnie / znacznie
Ceny na wyspach sa znacząco wyższe niż te na lądzie
matchmaker
Lernen beginnen
swatka
coax
Lernen beginnen
nakłaniać (kogoś do zrobienia czegoś)
sewer
Lernen beginnen
kanał ściekowy
lodging
I get free lodging in return for cutting the grass and doing different maintenance chores
Lernen beginnen
zakwaterowanie
Otrzymałam darmowe zakwaterowanie w zamian za przycinanie trawy I inne prace konserwacyjne
hub
The hub of the universe
Lernen beginnen
centrum
Centrum wszechświata
in a nutshell
Lernen beginnen
ujmując coś w kilku słowach
by default
Lernen beginnen
domyślnie
spank
Spanking makes children more aggressive
Lernen beginnen
klaps / dawać komuś klapsa
Klapsy sprawiają że dzieci są bardziej agresywne
sloppy
Lernen beginnen
niechlujny / niedbały
to huff and puff
Lernen beginnen
sapać i dyszeć
to purse one's lips
Lernen beginnen
ściągnąć usta
encounter
In our lives, we all encounter stress and difficulties which we must overcome
Lernen beginnen
spotykać / stykać / napotykać
W życiu spotykamy się ze stresem I trudnościami które musimy przezwyciężyć
incredulous
Miriam’s envious friends were incredulous about her engagement to a wealthy doctor
Lernen beginnen
niedowierzający
Zazdrośni przyjaciele Miriam byli niedowierzający jej zaręczynom z bogatym doktorem
scold
I didn't do my homework, so my teacher scolded me
Lernen beginnen
skarcić / ganić
Nie zrobiłem zadania domowego więc mój nauczyciel mnie skarcił
pitch
Lernen beginnen
rzucać / ciskać
pinpoint
Lernen beginnen
precyzować / dokładnie określać
utter
It is utter nonsense to suggest that man and dinosaurs lived at the same time
Lernen beginnen
kompletny / zupełny / skończony
To jest kompletny nonsense sugerować, że ludzie i dinozaury żyli tym samym czasie
revere
Lernen beginnen
czcić
archenemy
Lernen beginnen
najgorszy wróg
vet
Lernen beginnen
sprawdzać
affiliations
Lernen beginnen
powiązania / przynależność
compassion
Lernen beginnen
współczucie
flee
Lernen beginnen
uciec
reinstate
Lernen beginnen
przywrócenie
trek
Lernen beginnen
wędrówka / wędrować
distress
Lernen beginnen
udręka
track
Lernen beginnen
trakt / ścieżka / szlak / trasa
barbed wire
Lernen beginnen
drut kolczasty
death toll
Lernen beginnen
śmiertelne żniwo
flimsy
Lernen beginnen
delikatny / cienki / lichy / marny / słaby
female genital mutilation
Lernen beginnen
okaleczanie żeńskich narządów płciowych
jeopardize
Lernen beginnen
narażać na niebezpieczeństwo / zagrażać czemuś
post-mortem
Lernen beginnen
sekcja zwłok
crib
Lernen beginnen
łóżeczko
recluse
Lernen beginnen
pustelnik / odludek
counsel
Lernen beginnen
adwokat / rada / porada
dupe
Lernen beginnen
naiwniak / naciagać / nabierać
blindfold
Lernen beginnen
opaska na oczy / z zawiązanymi oczami
deception
Lernen beginnen
oszustwo / podstęp
to conceal sth from sb
Lernen beginnen
ukrywać cos przed kimś
inkling
Lernen beginnen
przypuszczenie / podejrzenie
perpetrator
Lernen beginnen
sprawca
gullible
Lernen beginnen
naiwny / łatwowierny
reinforce the illusion
Lernen beginnen
wzmocnić iluzję
telltale signs
Lernen beginnen
znaki charakterystyczne
indulgence
Lernen beginnen
pobłażanie / przyjemność / odpust
This appalling list
Lernen beginnen
Ta przerażająca lista
several compelling reasons
Lernen beginnen
kilka istotnych powodów
keenly aware
Lernen beginnen
uwrażliwiony
inherit
Lernen beginnen
dziedziczyć
indebted
Lernen beginnen
wdzięczny / zobowiazany / zadłużony
apparel
Lernen beginnen
strój / odzież
feud
Lernen beginnen
spór / waśń
notwithstanding
Lernen beginnen
pomimo czegoś / jednakże
overhead
Lernen beginnen
ogólny
ballpark figure
Lernen beginnen
orientacyjna liczba
kill piggy bank
Lernen beginnen
zabić Skarbonkę
curtail
Lernen beginnen
skracać / ograniczać
booze
Lernen beginnen
gorzałka / alkohol / chlać / tankować
daycare
Lernen beginnen
przedszkole / żłobek
huge cliché
Lernen beginnen
ogromny banał
immersed
to immerse oneself in sth
Lernen beginnen
zanurzony
zanurzyć się w czymś
huge hype
Lernen beginnen
ogromny szum / rozgłos
to climb [or jump] on the bandwagon
Lernen beginnen
podążać za modą
food for thoughts
Lernen beginnen
pokarm dla myśli
crack
First you take some eggs and crack them into a bowl
Lernen beginnen
pękać / trzaskać / załamywać
Najpierw weź jajka i ztrzaskaj je do miski
whisk
Whisk eggs up
Lernen beginnen
ubijać
Ubij jajka
fluffy
Lernen beginnen
puszysty
sides go up at an angle
Lernen beginnen
boki idą w górę pod kątem
whisked up eggs
Lernen beginnen
roztrzepane jajka
pour them into the pan
Lernen beginnen
wlać je na patelnie
spatula
Lernen beginnen
szpatułka
flip it over
Lernen beginnen
odwrócić (np. naleśnika na patelni)
fold it over
Lernen beginnen
złóż go
it's stuck
Lernen beginnen
Utknęło
yam
Lernen beginnen
słodki ziemniak
evaporate
Lernen beginnen
odparować
eerie
Lernen beginnen
straszny
surged
Lernen beginnen
wzbierać / przypływ / płynąć
former
Lernen beginnen
były (np. mieszkaniec, partner)
ice floe
Lernen beginnen
kra lodowa
stranded
Lernen beginnen
unieruchomiony
hovercraft
Lernen beginnen
poduszkowiec
dispatched
Lernen beginnen
wysyłać / załatwiać
distress call
Lernen beginnen
Wezwanie pomocy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.