W hotelu (słownictwo A)

 0    31 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
luxury class hotel
All big cities in Britain have a large number of hotels, from the most expensive luxury class hotels to the cheapest youth hostels.
Lernen beginnen
luksusowy hotel
Wszystkie duże miasta w Brytanii mają dużą liczbę hoteli, od najbardziej drogich luksusowych hoteli do najtańszych młodzieżowych schronisk.
youth hostel
All big cities in Britain have a large number of hotels, from the most expensive luxury class hotels to the cheapest youth hostels.
Lernen beginnen
schronisko młodzieżowe
Wszystkie duże miasta w Brytanii mają dużą liczbę hoteli, od najbardziej drogich luksusowych hoteli do najtańszych młodzieżowych schronisk.
bed and breakfast
The modestly-priced hostels usually offer bed and breakfast only (B&B).
Lernen beginnen
nocleg ze śniadaniem
Umiarkowanie cenowo schroniska zazwyczaj oferują tylko łóżko i śniadanie.
modest
The modestly-priced hostels usually offer bed and breakfast only (B&B).
Lernen beginnen
skromny
Umiarkowanie cenowo schroniska zazwyczaj oferują tylko łóżko i śniadanie.
full board
The most expensive hotels offer full board as well as numerous facilities.
Lernen beginnen
pełne wyżywienie
Najbardziej drogie hotele oferują pełne wyżywienie, jak również liczne udogodnienia.
facilities
The most expensive hotels offer full board as well as numerous facilities.
Lernen beginnen
udogodnienia, sprzęt
Najbardziej drogie hotele oferują pełne wyżywienie, jak również liczne udogodnienia.
hairdryer
A private bathroom, colour TV, hairdryer, tea and coffee making facilities and telephone are standard.
Lernen beginnen
suszarka do włosów
Prywatna łazienka, kolorowy telewizor, suszarka do włosów, herbata i kawa wprowadzające udogodnienia i telefon są standardem.
guest house
However, a room in such a hotel may cost even ten times as much as room in a cheap guest house.
Lernen beginnen
pensjonat (tani hotel)
Jednakże, pokój w takich hotelach może kosztować dziesięć razy więcej niż pokój w tani pensjonacie.
receptionist
He begins his conversation with a receptionist in Polish.
Lernen beginnen
recepcjonista
Rozpoczął on swoją rozmowę z recepcjonistą po polsku.
vacancies
I wonder if you have any vacancies.
Lernen beginnen
wolne pokoje
Zastanawiam się czy macie jakieś wolne wakacje.
to book
I’d like to book a single room.
Lernen beginnen
zarezerwować
Chciałbym zarezerwować pokój jednoosobowy.
single room
I’d like to book a single room.
Lernen beginnen
pokój jednoosobowy
Chciałbym zarezerwować pokój jednoosobowy.
on the third floor
Yes, I can offer you room 406 on the third floor.
Lernen beginnen
na trzecim piętrze
Tak, mogę zaoferować Panu/Pani pokój 406 na trzecim piętrze.
service
25 pounds a night, service included.
Lernen beginnen
obsługa
25 funtów za noc, włącznie z obsługą.
bathroom
Yes, with a private bathroom and colour TV.
Lernen beginnen
łazienka
Tak, z prywatną łazienką i kolorowym telewizorem.
key
Here’s your key, Sir.
Lernen beginnen
klucz
Pańskie klucze.
register
Could you sign the register, please?
Lernen beginnen
księga meldunkowa
Mógłby Pan/Pani podpisać księgę meldunkową, proszę?
twin bed
We want a room with a twin bed for three nights.
Lernen beginnen
podwójne łóżko
Chcemy pokój z podwójny łóżkiem na trzy noce.
overlooking sea
Yes, I can give you one overlooking the sea but it’s on the top floor.
Lernen beginnen
z widokiem na morze
Tak, mogę Państwo dać pokój z widokiem na morze, ale jest na górnym piętrze.
top floor
Yes, I can give you one overlooking the sea but it’s on the top floor.
Lernen beginnen
górne piętro
Tak, mogę Państwo dać pokój z widokiem na morze, ale jest na górnym piętrze.
It doesn’t matter
Lernen beginnen
Nic nie szkodzi
fair enough
Lernen beginnen
dobrze
reservation
I made a reservation yesterday.
Lernen beginnen
rezerwacja
Zrobiłem rezerwacje wczoraj.
double room
You booked a double room for three nights.
Lernen beginnen
pokój dwuosobowy
Zarezerwowałem pokój dwuosobowy na trzy noce.
lift
Where is the lift?
Lernen beginnen
winda
Gdzie jest winda?
luggage
Is that your luggage?
Lernen beginnen
bagaż
Czy to jest Pański bagaż?
porter
Porter, take these suitcases to room 617.
Lernen beginnen
portier
Portier, weź te walizki do pokoju 617.
suitcases
Porter, take these suitcases to room 617.
Lernen beginnen
walizki
Portier, weź te walizki do pokoju 617.
Have a nice stay!
Lernen beginnen
Miłego pobytu!
to arrive in
A man from Poland arrives in a hotel in London.
Lernen beginnen
przybywać
Mężczyzna z Polski przybył do hotelu w Londynie.
notice
There is a notice on the door: “French, German and Polish spoken here”.
Lernen beginnen
wywieszka
Jest tam notatka na drzwiach: “Mówi się tutaj po francusku, niemiecku i po polsku”.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.