w pracy, urlopy i zwolnienia, brak zatrudnienia, praca dorywcza

 0    102 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kariera zawodowa
Lernen beginnen
career
perspektywy rozwoju zawodowego
Lernen beginnen
career prospects
firma, przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
company
termin wykonania zadania/pracy
Lernen beginnen
deadline
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
ciężka praca
Lernen beginnen
hard work
zarządzanie
Lernen beginnen
management
biuro
Lernen beginnen
office
przepracowanie
Lernen beginnen
overwork
sektor usług
Lernen beginnen
service sector
praca zespołowa
Lernen beginnen
teamwork
związek zawodowy
Lernen beginnen
trade union
warunki pracy
Lernen beginnen
work conditions
miejsce pracy
Lernen beginnen
a workplace
pomagać, asystować komuś
Lernen beginnen
assist sb
zatrudniać
Lernen beginnen
employ
zarządzać
Lernen beginnen
manage
pracować
Lernen beginnen
work
być w pracy
Lernen beginnen
be at work
być w czymś dobrym
Lernen beginnen
be good at something
kierować czymś, być za coś odpowiedzialny
Lernen beginnen
be in charge if sth
być na dyżurze
Lernen beginnen
be on duty
strajkować
Lernen beginnen
be on strike
być czynnym (np. o sklepie)
Lernen beginnen
be open for business
być częścią zespołu
Lernen beginnen
be a part of a team
być punktualnym
Lernen beginnen
be punctual
być wykwalifikowanym
Lernen beginnen
be qualified
być odpowiedzialnym za kogoś/coś
Lernen beginnen
be responsible for somebody / something
prowadzić działalność gospodarczą, pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
be self-employed
awansować
Lernen beginnen
be/get promoted
odbić kartę zegarową przychodząc do pracy
Lernen beginnen
clock in. clock on
pracować z ludźmi
Lernen beginnen
deal with people
pracować ciężko cały dzień
Lernen beginnen
do a hard day's work
brać udział w szkoleniu
Lernen beginnen
do/take a training course
wykonywać dobrze swoją pracę
Lernen beginnen
do one's job well
pracować fizycznie
Lernen beginnen
do physical work
zarabiać na życie
Lernen beginnen
do sth for a living/earn a living
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
do/work overtime
dostać pracę
Lernen beginnen
get a job
pomagać komuś
Lernen beginnen
give sb a hand
rozpocząć strajk
Lernen beginnen
go on strike
iść do pracy
Lernen beginnen
go to work
płacić za godzinę pracy
Lernen beginnen
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
Lernen beginnen
pay per month
płacić za tydzień pracy
Lernen beginnen
pay per week
prowadzić własną firmę
Lernen beginnen
run one's own business
założyć własną firmę
Lernen beginnen
start one's own business
przejmować od kogoś obowiązki
Lernen beginnen
take over duties from sb
(dobrze) pracować w zespole
Lernen beginnen
work (well) in a team
pracować jako (inżynier)
Lernen beginnen
work as (engineer)
pracować (w firmie/dla kogoś)
Lernen beginnen
work for (a company/a person)
pracować z domu
Lernen beginnen
work from home
ciężko pracować
Lernen beginnen
work hard
pracować wiele godzin dziennie
Lernen beginnen
work long hours
pracować samodzielnie
Lernen beginnen
work on one's own
pracować nad czymś
Lernen beginnen
work on sth
pracować na zmiany
Lernen beginnen
work/do shifts
pracować z zachowaniem terminów
Lernen beginnen
work to deadlines
pracować pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
pracować z kimś
Lernen beginnen
work with someone
urlop
Lernen beginnen
holiday
dzień wolny od pracy (święto)
Lernen beginnen
bank holiday
urlop, zwolnienie
Lernen beginnen
leave
urlop macierzyński
Lernen beginnen
maternity leave
urlop płatny
Lernen beginnen
paid leave
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
Lernen beginnen
be off sick
być na urlopie
Lernen beginnen
be on holiday
wziąć (tydzień) urlopu
Lernen beginnen
take (a week's) leave
wziąć dzień wolny
Lernen beginnen
take a day off work
kryzys gospodarczy
Lernen beginnen
economic crisis
zlikwidowane miejsca pracy
Lernen beginnen
job losses
emeryt
Lernen beginnen
pensioner
emerytura (okres w życiu)
Lernen beginnen
retirement
wcześniejsza emerytura
Lernen beginnen
early retirement
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed/out of work
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
wysokie bezrobocie
Lernen beginnen
high unemployment
niskie bezrobocie
Lernen beginnen
low unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit
złożyć wypowiedzenie
Lernen beginnen
resign
odejść na emeryturę
Lernen beginnen
retire
być na zasiłku dla bezrobotnych
Lernen beginnen
be on the dole
zamknąć firmę/sklep (zakończyć działalność)
Lernen beginnen
close down a company / a store
zwolnić kogoś z pracy
Lernen beginnen
fire sb/ let sb go/sack sb/give sb the sack
rzucić pracę
Lernen beginnen
give up/quit one's job
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt
złożyć wypowiedzenie
Lernen beginnen
hand in one's resignation
odejść z pracy
Lernen beginnen
leave a job
stracić pracę
Lernen beginnen
lose one's job
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
Lernen beginnen
make sb redundant
au pair
Lernen beginnen
au pair
opiekun / opiekunka do dziecka
Lernen beginnen
babysitter
zbieranie owoców
Lernen beginnen
fruit picking
osoba zbierająca owoce
Lernen beginnen
fruit picker
praca wakacyjna
Lernen beginnen
holiday/summer job
ratownik/ratowniczka
Lernen beginnen
lifeguard
dostawa pizzy
Lernen beginnen
pizza delivery
praca sezonowa
Lernen beginnen
seasonal work
kierownik obozy wajacyjnego
Lernen beginnen
summer camp supervisor
przewodnik
Lernen beginnen
tour guide
wolontariat
Lernen beginnen
voluntary work

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.