W weekend (słownictwo A)

 0    27 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
favourite day
Saturday is my favourite day.
Lernen beginnen
ulubiony dzień
Sobota jest moim ulubionym dniem.
busy
I am very busy during the week and I do not have much free time, so when the weekend comes I really like to relax and have a good time.
Lernen beginnen
zajęty
Jestem bardzo zajęty w trakcie tygodnia i nie ma dużo wolnego czasu, więc kiedy weekend nadchodzi naprawdę lubię odpoczywać i mieć dobry czas.
week
I am very busy during the week and I do not have much free time, so when the weekend comes I really like to relax and have a good time.
Lernen beginnen
tydzień
Jestem bardzo zajęty w trakcie tygodnia i nie ma dużo wolnego czasu, więc kiedy weekend nadchodzi naprawdę lubię odpoczywać i mieć dobry czas.
free time
I am very busy during the week and I do not have much free time, so when the weekend comes I really like to relax and have a good time.
Lernen beginnen
wolny czas
Jestem bardzo zajęty w trakcie tygodnia i nie ma dużo wolnego czasu, więc kiedy weekend nadchodzi naprawdę lubię odpoczywać i mieć dobry czas.
to relax
I am very busy during the week and I do not have much free time, so when the weekend comes I really like to relax and have a good time.
Lernen beginnen
odpocząć
Jestem bardzo zajęty w trakcie tygodnia i nie ma dużo wolnego czasu, więc kiedy weekend nadchodzi naprawdę lubię odpoczywać i mieć dobry czas.
to have a good time
I am very busy during the week and I do not have much free time, so when the weekend comes I really like to relax and have a good time.
Lernen beginnen
dobrze się bawić
Jestem bardzo zajęty w trakcie tygodnia i nie ma dużo wolnego czasu, więc kiedy weekend nadchodzi naprawdę lubię odpoczywać i mieć dobry czas.
housework
In the morning I usually have to help my mother in the housework.
Lernen beginnen
prace w domu
Rano zazwyczaj muszę pomóc mojej mamie w pracach domowych.
to clean the room
I clean my room, water the flowers and then go shopping.
Lernen beginnen
posprzątać pokój
Sprzątam mój pokój, podlewam kwiaty i wtedy idę na zakupy.
to water flowers
I clean my room, water the flowers and then go shopping.
Lernen beginnen
podlać kwiaty
Sprzątam mój pokój, podlewam kwiaty i wtedy idę na zakupy.
to go shopping
I clean my room, water the flowers and then go shopping.
Lernen beginnen
iść na zakupy
Sprzątam mój pokój, podlewam kwiaty i wtedy idę na zakupy.
to let loose
When everything is ready, I can let loose and enjoy myself.
Lernen beginnen
rozluźnić się
Kiedy wszystko jest gotowe, mogę rozluźnić się i dobrze się bawić.
to enjoy oneself
When everything is ready, I can let loose and enjoy myself.
Lernen beginnen
dobrze się bawić
Kiedy wszystko jest gotowe, mogę rozluźnić się i dobrze się bawić.
to do homework
I always do my homework on Friday so as to have more time to spare at the weekend.
Lernen beginnen
odrobić pracę domową
Zawsze odrabiam moją pracę domową w piątek, aby mieć więcej wolnego czasu w weekend
to have time to spare
I always do my homework on Friday so as to have more time to spare at the weekend.
Lernen beginnen
mieć wolny czas
Zawsze odrabiam moją pracę domową w piątek, aby mieć więcej wolnego czasu w weekend
to visit
On Saturday evening I usually visit my friends or invite them to my place.
Lernen beginnen
odwiedzać
W sobotę wieczór zazwyczaj odwiedzam moich przyjaciół lub zapraszam ich do mnie.
to invite
On Saturday evening I usually visit my friends or invite them to my place.
Lernen beginnen
zapraszać
W sobotę wieczór zazwyczaj odwiedzam moich przyjaciół lub zapraszam ich do mnie.
carry on discussions
We sit over a cup of tea with some delicious cake and listen to music, carry on long discussions and sometimes dance.
Lernen beginnen
prowadzić dyskusje
Siedzimy przy filiżance herbaty z jakimiś pysznymi ciastkami i słuchamy muzykę, prowadzimy długie dyskusje i czasami tańczymy.
to have an evening out
I like having an evening out on Saturday
Lernen beginnen
spędzić wieczór poza domem
Lubię spędzać wieczór poza domem w sobotę.
to do crossword puzzles
When I come back home, I usually watch television, do crossword puzzles or read magazines.
Lernen beginnen
rozwiązywać krzyżówki
Kiedy wraca do domu, zazwyczaj oglądam telewizje, rozwiązuje krzyżówki lub czytam czasopisma.
to get some fresh air
In the morning we go somewhere out of the city to get some fresh air.
Lernen beginnen
zaczerpnąć świeżego powietrza
Rano wychodzimy gdzieś po za miasto, aby zaczerpnąć świeżego powietrza.
meal
In the afternoon we often visit our grandparents and have a nice meal together.
Lernen beginnen
posiłek
Po południu często odwiedzamy naszych dziadków i mamy miły posiłek razem.
barbecue
When the weather is good, we sit in the garden and have a barbecue.
Lernen beginnen
rożen
Kiedy pogoda jest dobra, siedzimy w ogrodzie i robimy rożen.
to take a dog for a walk
Then I take my dog for a walk or go jogging.
Lernen beginnen
wziąć psa na spacer
Wtedy biorę psa na spacer lub idę pobiegać.
to go jogging
Then I take my dog for a walk or go jogging.
Lernen beginnen
iść pobiegać
Wtedy biorę psa na spacer lub idę pobiegać.
to get ready
It is time to get ready for Monday.
Lernen beginnen
przygotować się
To jest czas aby się przygotować na poniedziałek.
to go to bed
I read a book or watch television for a while and I go to bed quite early.
Lernen beginnen
iść spać
Czytam książkę lub oglądam telewizje przez chwile i idę spać dość wcześnie.
to go by
It is a pity that the weekend goes by so quickly.
Lernen beginnen
przemijać
Szkoda, że weekend przemija tak szybko.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.