writing bank

 0    44 Datenblatt    olamikolowska1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czy chciałbyś
Lernen beginnen
would you like to?
Co powiesz na?
Lernen beginnen
how about?
Przepraszam, że nie
Lernen beginnen
I am sorry that I didn't
jedna z zalet/wad ... jest
Lernen beginnen
One advantage / disadvantage of... is...
pewnego wieczoru
Lernen beginnen
one evening
pamiętnego dnia
Lernen beginnen
one memorable day
pierwsza rzecza ktora zrobilem, bylo
Lernen beginnen
the first thing I did was
następnie on
Lernen beginnen
he followed that by
Trudno uwierzyć, ale wtedy
Lernen beginnen
it's hard to believe but then
to, co najbardziej pamiętam, to
Lernen beginnen
what I remember most is
najważniejszym punktem mojego pobytu tam było
Lernen beginnen
the highlight of my stay there was
zaczęliśmy od ... a potem poszliśmy
Lernen beginnen
we started at... and then we went
potem / po
Lernen beginnen
after
podczas gdy
Lernen beginnen
while the
w trakcie
Lernen beginnen
during
spędziliśmy trzy godziny
Lernen beginnen
we spent three hours
wracaliśmy gdy
Lernen beginnen
we were on our way back when
nigdy nie zgadniesz, kogo widzieliśmy
Lernen beginnen
you'll never guess who we saw
Nigdy nie zgadniesz, co stało się później
Lernen beginnen
you'll never guess what happened next
okazało sie wielkim sukcesem
Lernen beginnen
was a great success
Szczególnie mi się podobało
Lernen beginnen
i particulary enjoyed
Byłem naprawdę pod wrażeniem
Lernen beginnen
I was really impressed by
kiedy tam dotarliśmy
Lernen beginnen
when we got there
to jest ... blisko...
Lernen beginnen
it's a ... near...
jest odrobine na odludziu ale
Lernen beginnen
it's a bit isolated but
jest położony
Lernen beginnen
it's situated
nie zmieniła się wiele
Lernen beginnen
it hasn't changed much
Stan budynku jest przerażający
Lernen beginnen
the state of the building is appalling
bardzo brakowalo mi...
Lernen beginnen
I would really miss...
byłoby mi ciężko
Lernen beginnen
I would find it hard to
Myślę o (planuje)
Lernen beginnen
I am thinking about
Mam nadzieję
Lernen beginnen
I am hoping to
Chcę
Lernen beginnen
I want to
Myślę, że to wspaniałe miejsce
Lernen beginnen
I think it's a great place
Byłem trochę rozczarowany...
Lernen beginnen
I was a little disappointed with...
to, co mi sie podoba w ... to...
Lernen beginnen
what I really like about ... is...
to co najbardziej lubię w ... to
Lernen beginnen
the thing I most like about ... is
osoba, którą najbardziej podziwiam, to...
Lernen beginnen
the person I admire most, is...
zdecydowanie uważam że
Lernen beginnen
I definitely believe that
z mojego punktu widzenia
Lernen beginnen
from my point of view
nie jest proste rozwiązanie tego problemu
Lernen beginnen
there is no simple solution to the problem
jednym rozwiązaniem może być
Lernen beginnen
one solution could be to
byliśmy bardzo rozczarowani...
Lernen beginnen
we were very disappointed with...
Chciałbym ci pogratulować
Lernen beginnen
I would like to congratulate you on

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.