Zdania ang 1-40

 0    40 Datenblatt    miszko333_anglik8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ponieważ jej rodzice mówią innymi językami, ona wyrosła na osobę dwujęzyczną.
Lernen beginnen
As her parents speak different languages, she grew up to be a bilingual.
Studenci zostali poproszeni o podsumowanie głownych punktów artykułu
Lernen beginnen
Students were asked to summarise the main points in the article
Nie ignoruj jego inteligencji. Jest mądrzejszy niż wygląda.
Lernen beginnen
Do not underestimate him. He is cleverer than he looks.
Kierownik był zaszokowany ilością oporu wobec jego pomysłów
Lernen beginnen
The manager was shocked by the amount of resistance to his ideas
Czy mogę przedstawić cię mojemu znajomemu, panu Moranowi
Lernen beginnen
May I introduce you to an acquaintance of mine, Mr. Moran
Nasza kuchnia była zalana z powodu zapchania w rurach.
Lernen beginnen
Our kitchen was flooded because of a blockage in the pipes.
Znam dobrego krawca który mógłby skrócić spodnie dla ciebie.
Lernen beginnen
I know a good tailor who could shorten your trousers for you.
Emma nie mogła nic poradzić na to, że zazdrościła pełnego przepychu życia jej przyjaciółce.
Lernen beginnen
Emma couldn't help being envious of her friend's glamorous lifestyle.
On był znakomitym matematykiem i pomógł odszyfrować wiele tajnych wiadomości do Niemców podczas drugiej wojny światowej
Lernen beginnen
He was a brilliant mathematician and helped decode many secret messages from the Germans during WWII
Dzisiaj muszę poczekać w środku na specjalną dostawę od listonosza
Lernen beginnen
Today I have to wait in for a special delivery from the postman
To jest widoczne, że ona jest nieszczęśliwa w jej nowej pracy
Lernen beginnen
It is apparent that she is unhappy in her new job
On zdecydował się współpracować z policją i powiedzieć im prawdę
Lernen beginnen
He decided to cooperate with the police and tell them the truth.
Pomimo swojej niepełnosprawności, Simon jest znakomity w uprawianiu sportu
Lernen beginnen
Despite his disability, Simon is excellent at playing sports
Paulina jest finalistką w słynnym na cały świat konkursie kulinarnym
Lernen beginnen
Paulina is a finalist in the world famous cookery competition
Każdy złapany na braniu pieniędzy z kasy stoi w obliczu natychmiastowego zwolnienia.
Lernen beginnen
Anyone caught taking money from the till faces instant dismissal
Jest wiele tajemnicy wokół rządowych planów wobec banków
Lernen beginnen
There is a lot of secrecy surrounding the government's plans for the banking industry.
Diana jest bardzo wysportowana i uprawianie sportów sprawia jej przyjemność.
Lernen beginnen
Diana is very athletic and enjoys playing lots of sports.
Myślę, że cena tej sukienki jest bardzo przyzwoita jak na materiał tak dobrej jakości.
Lernen beginnen
I think the price of this dress is very reasonable for such good quality material.
Naprawdę wierzę, że podróżowanie poszerzy twoje horyzonty
Lernen beginnen
I really do believe that travel will broaden your horizons
Jako międzynarodowa firma, robimy interesy na całym świecie.
Lernen beginnen
As an international company, we do business all over the world.
Ben stracił swoją pracę w banku za bycie niekompetentnym i leniwym.
Lernen beginnen
Ben lost his job at the bank for being incompetent and lazy.
Mam spotkanie z moim księgowym tego popołudnia z powodu zwrotu mojego podatku.
Lernen beginnen
I'm having a meeting with my accountant this afternoon about my tax return.
Frekwencja na spotkaniu była mniejsza niż się spodziewano.
Lernen beginnen
Attendance at the meeting was lower than expected.
Wiele polityków wydaje się sądzić, że uczciwość to nie zawsze najlepsza polityka
Lernen beginnen
Many politicians seem to think that honesty is not always the best policy
Jeśli chcesz dobrze radzić sobie w szkole, powinieneś wykazać chęć do nauki.
Lernen beginnen
If you want to do well in school, you must show your willingness to learn.
Proszę oddaj matematyczne obliczenia do godziny 12:00 jutro
Lernen beginnen
Please hand in mathematical calculations by midday tomorrow
Policja nie myślała, że jej historia jest godna uznania.
Lernen beginnen
The police did not think her story was very credible.
Studenci którzy nagminnie źle się zachowują podczas lekcji, będa zatrzymywani po lekcjach do kozy
Lernen beginnen
Students who repeatedly misbehave during lessons will be kept after school for detention.
Z powodu przymusowej edukacji, teraz jest mniej analfabetyzmu w społeczeństwie.
Lernen beginnen
Due to compulsory education, there is now much less illiteracy in society.
To zajęło miesiące przygotowań by zorganizować jej ślub marzeń
Lernen beginnen
It took months of preparation to arrange her dream wedding
Co za zbieg okoliczności, że cię tu widzę!
Lernen beginnen
What a coincidence seeing you here!
Ona płaczliwie zapewniała sąd o jej niewinności.
Lernen beginnen
She tearfully protested her innocence to the court.
To było bardzo samolubne, by zjeść resztę ciasta i nic nie zostawić.
Lernen beginnen
It was very selfish to eat the rest of the cake and not leave any.
Ten aerozol to efektywny sposób by pozbyć się szkodników które niszczą ogrodne uprawy.
Lernen beginnen
This spray is an effective way to stop pests destroying garden plants
Oni budują nowy szynobus w mieście. On jeździ tylko na jednym torze kolejowym
Lernen beginnen
They are building a new railway in the city. It runs on only one track.
Nie możesz chodzić w takich wysokich butach. One są totalnie niepraktyczne.
Lernen beginnen
You can not walk in such high shoes. They are totally impractical
Karol pracuje jako bibliotekarz przez ponad 10 lat
Lernen beginnen
Karol has been working as a librarian for over ten years
Morderstwo Johna Kennedy'ego miało zdarzyło się w Dallas, w Texasie w 1963 roku.
Lernen beginnen
John Kennedy's assasination occured in Dallas, Texas in 1963.
Zawsze tłuczesz rzeczy. Mam dosyć twojej niezdarności!
Lernen beginnen
You are always breaking things. I am really fed up of your clumsiness!
John wydaje się bardzo agresywny kiedy krzyczy i wskazuje palcem na ludzi w taki sposób.
Lernen beginnen
John sounds very aggressive when he shouts and points his finger at people like that.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.