Zdania na sprawdzian

 0    35 Datenblatt    irminads
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ja jestem z Rosji.
Lernen beginnen
I'm from Russia.
Ty jesteś przystojny.
Lernen beginnen
You are good-looking.
Ich przyjaciele są Grekami.
Lernen beginnen
Their friends are Greek.
Czy ona jest niska?
Lernen beginnen
Is she short?
My jesteśmy szczupli.
Lernen beginnen
We are thin.
Wy nie jesteście brzydcy.
Lernen beginnen
You are not ugly.
Oni nie są młodzi.
Lernen beginnen
They are not young.
Czy ja jestem Argentynką? Nie, nie jestem.
Lernen beginnen
Am I Argentinian? No, I'm not.
Czy ty jesteś gruby?
Lernen beginnen
Are you fat?
Czy on jest przystojny?
Lernen beginnen
Is he good-looking?
Czy ta Włoszka jest młoda?
Lernen beginnen
Is this Italian young?
Czy ono jest brzydkie?
Lernen beginnen
Is it ugly?
Czy my jesteśmy starzy?
Lernen beginnen
Are we old?
Czy wy jesteście szczupli?
Lernen beginnen
Are you thin?
Czy oni są wysocy?
Lernen beginnen
Are they tall?
Moje zwierzę jest z Ameryki.
Lernen beginnen
My animal is from the USA.
Twoja czapka z daszkiem (baseballówka) jest czarna.
Lernen beginnen
Your baseball cap is black.
Jego aparat fotograficzny jest z Hiszpanii.
Lernen beginnen
His camera is from Spain.
Jej odtwarzacz CD jest portugalski.
Lernen beginnen
Her CD player is portuguese.
To jest mój zegarek. Jego kolor jest żółty.
Lernen beginnen
This is my watch. Its colour is yellow.
Nasze koszulki do gry w piłkę nożną są stare.
Lernen beginnen
Our football shirts are old.
Wasze telefony komórkowe są tureckie.
Lernen beginnen
Your mobile phones are turkish.
Ich odtwarzacze MP3 są nowe.
Lernen beginnen
Their MP3 players are new.
To jest mój dom. (pokazanie palcem na dom)
Lernen beginnen
This is my house.
Tamta deskorolka jest włoska.
Lernen beginnen
That skateboard is italian.
Te zwierzęta są z Grecji.
Lernen beginnen
These animals are from Greece.
Tamte zegarki są polskie.
Lernen beginnen
Those watches are polish.
Ono jest grube.
Lernen beginnen
It is fat.
Mój ulubiony przedmiot to deskorolka z Anglii.
Lernen beginnen
My favourite thing is a skateboard from England.
Jak masz na imię?
Lernen beginnen
What is your name?
Ona ma na imię Irmina.
Lernen beginnen
Her name is Irmina.
Czy jesteś w czwartej klasie? Tak, jestem.
Lernen beginnen
Are you in Year 4? Yes, I'am.
Ile masz lat? Mam 9 lat?
Lernen beginnen
How old are you? I'm 9.
Twój przyjaciel jest z Brazylii? Nie, nie jest.
Lernen beginnen
Is your friend from Brazil? No, he isn't.
Czy twój ulubiony kolor to różowy? Tak jest.
Lernen beginnen
Is your favourite colour pink? Yes, it is.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.