zeszyt III 85 B

 0    43 Datenblatt    redaktorek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
advertising
Lernen beginnen
reklama
publicity
Lernen beginnen
opinia o marce, rozgłos
a slogan
Lernen beginnen
slogan
a logo
Lernen beginnen
logo
an advertising campaign / advertising budget
Lernen beginnen
kampania reklamowa / budżet reklamowy
the press
Lernen beginnen
prasa
the media
Lernen beginnen
media
a leaflet
Lernen beginnen
ulotka
a free sample
Lernen beginnen
darmowa próbka
design a new product
Lernen beginnen
opracować nowy produkt
launch a new product
Lernen beginnen
wprowadzić na rynek nowy produkt
one thing we could do is use...
Lernen beginnen
jedna z rzeczy które moglibysmy zrobić, to/ jest zastosowanie
I wonder if it'd be a good idea to have...
Lernen beginnen
Zastanawiam się, czy byłoby dobry pomysłem mieć...
I know! Why don't we give ...?
Lernen beginnen
Wiem! Dlaczego nie damy ...?
I've got an idea. How about giving ...?
Lernen beginnen
Mam pomysł. co z daniem...
That sounds like a good idea.
Lernen beginnen
To brzmi jak dobry pomysł.
Well, it's worth a try
Lernen beginnen
Cóż, warto spróbować
Yes, that makes sense
Lernen beginnen
Tak, to ma sens
Yes, that could work
Lernen beginnen
tak, mogłoby zadziałać
Personally, I'd rather we didn't use a celebrity
Lernen beginnen
Osobiście wolałbym abyśmy raczej nie używali celebryty
Ok, maybe we should avoid using celebrities
Lernen beginnen
Ok, może powinniśmy unikać zatrudniać gwiazd
The main problem with TV ads is that...
Lernen beginnen
Głównym problemem z reklamą w telewizji jest to ze...
I'm not sure that's such a good idea.
Lernen beginnen
Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł.
So what you are saying is that...
Lernen beginnen
Więc chodzi ci o to że...
Am I right in thinking that ...?
Lernen beginnen
Czy mam rację myśląc, że ...?
Are you saying that ...?
Lernen beginnen
Czy mówisz, że ...?
Can we just go over this again?
Lernen beginnen
Możemy po prostu przejść przez to jeszcze raz?
relay on sb
Lernen beginnen
polegać na kimś
be into something
Lernen beginnen
być czymś zainteresowanym, pasjonować się czymś, fascynować się czymś
be into somebody
Lernen beginnen
być kimś zainteresowanym, być winnym komuś pieniądze
assignment
Lernen beginnen
zadanie (np dla pracownika do wykonania
apart from
Lernen beginnen
oprócz
crucial
Lernen beginnen
krytyczny (w sensie bardzo istotny)
devide into / The book is divided into five chapters
Lernen beginnen
podzielić na / Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.)
lease agreement
Lernen beginnen
Umowa najmu
deputy
Lernen beginnen
zastępca
owing to / thanks to.../ as a result of...
Lernen beginnen
2 x dzięki ... / wskutek...
a rep / representative
Lernen beginnen
przedstawiciel, reprezentant, agent firmy
subcontractor
Lernen beginnen
poddostawca
warn against
Lernen beginnen
ostrzegać przed
concerning
Lernen beginnen
dotyczący
I am allowed
Lernen beginnen
mi pozwolono
retirements founds
Lernen beginnen
fundusze emerytalne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.