zeszyt IV 4

 0    28 Datenblatt    redaktorek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
enterprise
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo
enterpreneur
Lernen beginnen
przedsiębiorca
to draw on personality traits
Lernen beginnen
polegać na, opierać sie na cechach osobowości
mindset
Lernen beginnen
sposób myślenia, nastawienie
come up with / make up
Lernen beginnen
wymyślić 2 x
straddle
Lernen beginnen
siedzieć okrakiem (na na koniu), stać okrakiem pomiędzy, maszerować
straddle the line between insanity and genius
Lernen beginnen
stać rozkrokiem między szaleństwem a geniuszem
to be cut out for /to be cut out to/ to be cut out to be a leader
Lernen beginnen
być stworzonym do czegoś (np. do jakiejś pracy), nadawać się do czegoś, być urodzonym (np. artystą) / być urodzonym liderem
He's cut out for this job / I'm not cut out for a lawyer.
Lernen beginnen
On nadaje się do tej pracy/ Nie jestem stworzony do bycia prawnikiem
what it takes / what it takes to be good leader
Lernen beginnen
czego potrzeba / czego potrzeba by być dobrym liderem
take over
Lernen beginnen
przejąć
to make a profit / be profitable
Lernen beginnen
przynościć zysk, zarabiać - x 2
though
Lernen beginnen
chociaż
self-employed
Lernen beginnen
na własny rachunek
strive/ to strive to make things better
Lernen beginnen
starać się, usiłować, walczyć, / starać się robić rzeczy lepiej
to take action on it / you are willing to take action on it
Lernen beginnen
zareagować na to/ jesteś gotowy/chętny podjąć na nie działania
dress up
Lernen beginnen
stroić się, wyszykować się
persistent / persistence
Lernen beginnen
wytrwały, uparty, nieustępliwy/ wytrwałość, uporczywość, wytrzymałość
I try not to calculate
Lernen beginnen
Staram się nie liczyć
attitude / You've got an attitude
Lernen beginnen
postawa / postawa / ale masz tupet
to keep sb/it going / keep you going
Lernen beginnen
kontynuować / kontynui
to be prone to do sth
Lernen beginnen
być skłonny do zrobienia czegoś
to put up with
Lernen beginnen
znosić, udzwignąc
self-confident
Lernen beginnen
pewny siebie
self-loathing
Lernen beginnen
nienawiść do samego siebie, "samonienawidzący się"
confidence
Lernen beginnen
zaufanie
excessive / an excessive amount
Lernen beginnen
nadmierny, ponadnormatywny/ nadmierna ilość
You don't take no for an answer
Lernen beginnen
Nigdy nie przyjmuj odmowy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.