Podstawowe zwroty i frazy część 2

5  1    92 Datenblatt    ryan0031
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
byłbym zdziwiony gdyby
Lernen beginnen
I'd be surprised if
byłem przekonany że
Lernen beginnen
I was convinced that
byłem zmuszony (do)
Lernen beginnen
I was forced (to)
byłoby cudownie
Lernen beginnen
it would be wonderful to
byłoby nierozsądne zakładać że
Lernen beginnen
it would not be sensible to assume that
byłoby rzeczą niewłaściwą
Lernen beginnen
it would be improper to
byłoby szkoda gdyby
Lernen beginnen
it would be a pity if
bynajmniej nie zamierzam
Lernen beginnen
I have no intention to
bynajmniej, pod żadnym względem
Lernen beginnen
in no way
bzdura
Lernen beginnen
a piece of nonsense
cala bieda w tym że
Lernen beginnen
the mischief is that
cała pociecha w tym że
Lernen beginnen
it's a comfort to know that
cała przyjemność po mojej stronie
Lernen beginnen
my pleasure, the pleasure is entirely mine, the pleasure is mine
cała sprawa bokiem mi wyłazi
Lernen beginnen
I'm sick of the whole business
całą dobę, 24 godziny
Lernen beginnen
round the clock
całe szczęście że
Lernen beginnen
it's just as well
całkiem często
Lernen beginnen
quite often
całkiem długo
Lernen beginnen
quite a while
całkiem dobrze
Lernen beginnen
pretty good, quite well
całkiem możliwe że
Lernen beginnen
it's quite possible that
całkowicie ciałem i duszą
Lernen beginnen
body and soul
cały boży dzień
Lernen beginnen
all day long, day in day out, the whole blessed day
cały jestem podekscytowany
Lernen beginnen
I'm all excited about
cały wczorajszy dzień
Lernen beginnen
the whole of yesterday
całym sercem
Lernen beginnen
with all my heart
całymi miesiącami
Lernen beginnen
for months and months
celowo, nieumyślnie
Lernen beginnen
on purpose
chcąc nie chcąc
Lernen beginnen
willy-nilly
siłą rzeczy
Lernen beginnen
owing to force of circumstances
chcesz żeby cię podwieźć?
Lernen beginnen
do you want a lift?
chcę się upewnić czy
Lernen beginnen
I want to make sure whether
chciałbym ale
Lernen beginnen
I'd like to but
chciałbym mówić z
Lernen beginnen
I'd like to speak to
chciałbym pana przedstawić
Lernen beginnen
I'd like to introduce you to
chciałbym panią zaprosić na kolację
Lernen beginnen
I'd like to invite you to dinner
chciałbym przedstawić
Lernen beginnen
I'd like to introduce
chciałbym rozmawiać z kimś w sprawie
Lernen beginnen
I'd like to speak to someone about
chciałbym wiedzieć czy
Lernen beginnen
I'm interested to know if
chciałbym wyjaśnić jedno nieporozumienie
Lernen beginnen
I would like to clarify one misunderstanding
chciałbym wyrazić moją wdzięczność za
Lernen beginnen
I would like to express my gratitude for
chciałbym zaproponować
Lernen beginnen
I'd like to propose
chciałbym żebyś poznał
Lernen beginnen
I'd like you to meet
chętnie
Lernen beginnen
willingly
chodzą słuchy że
Lernen beginnen
there's a story afloat
chodzi mi o to że
Lernen beginnen
what I mean is that
chodzi o to czy
Lernen beginnen
the question is whether
chodź na dół
Lernen beginnen
come down
cholernie chce mi się
Lernen beginnen
I'm dying for
chwileczkę
Lernen beginnen
just a moment
chwileczkę, zaczekaj sekundkę
Lernen beginnen
hold on a second
chwyciłeś o co chodzi? chwyciłeś myśl?
Lernen beginnen
got the idea?
chyba najlepiej
Lernen beginnen
it's probably best to
chyba nie mówisz poważnie?
Lernen beginnen
you can't be serious!
chyba tak, myślę że tak
Lernen beginnen
I think so
chyba żartujesz!
Lernen beginnen
you must be joking!
ciąg dalszy nastąpi
Lernen beginnen
to be continued
ciągle mnie ciekawi czy
Lernen beginnen
I'm still wondering whether
ciekaw jestem czy
Lernen beginnen
I wonder whether
cienko śpiewać, spuścić z tonu
Lernen beginnen
sing small
ciepło, ciepło, jesteś blisko
Lernen beginnen
you are getting warm
cieszę się że ci się podoba
Lernen beginnen
I'm glad you like
cieszę się że cię widzę
Lernen beginnen
I'm glad to see you, I'm happy to see you
cieszę się że mogłem pomóc
Lernen beginnen
I'm glad I could help
cieszę się że pan tak sądzi
Lernen beginnen
I'm glad you think so
cieszę się że pana poznałem
Lernen beginnen
glad to meet you
cieszy mnie to, miło mi to słyszeć
Lernen beginnen
I'm glad to hear it
co by pan powiedział na
Lernen beginnen
what would you say to
co było to było
Lernen beginnen
let bygones be bygones
co byś zalecał?
Lernen beginnen
what would you recommend?
co byś zrobił w mojej sytuacji?
Lernen beginnen
what would you do in my position?
co cię gryzie? czym się martwisz?
Lernen beginnen
what's eating you?
co cię opętało? co cię naszło? co się z tobą dzieje?
Lernen beginnen
what has come over you?
co cię tutaj sprowadza? jakie dobre wiatry przygnały cię tutaj?
Lernen beginnen
what good wind brings you here?
co drugi
Lernen beginnen
every other
co drugi dzień
Lernen beginnen
every other day
co go to obchodzi?
Lernen beginnen
What does he care?
co gorsza
Lernen beginnen
what is worse
co jakiś czas, od czasu do czasu
Lernen beginnen
every now and then
co się stało?, co jest nie wporządku?
Lernen beginnen
what's wrong?
co mnie to obchodzi?
Lernen beginnen
what do I care?
co mogę dla pana zrobić?
Lernen beginnen
what can I do for you?
co mogę panu podać?
Lernen beginnen
what can I get you?
co mówiłeś?
Lernen beginnen
what were you saying?
co mu z tego przyjdzie?
Lernen beginnen
what will it profit him?
co najmniej
Lernen beginnen
at the very least
przynajmniej, co najmniej
Lernen beginnen
at least
co najwyżej
Lernen beginnen
at the most
co przez to rozumiesz?
Lernen beginnen
what do you intend by that?
co się z tobą dzieje? o co ci chodzi? co ci się stało?
Lernen beginnen
what's the matter with you?
co sił w nogach, pędem
Lernen beginnen
at full pelt
co słychować?
Lernen beginnen
how's things?
co szczególnie lubię?
Lernen beginnen
what I particularly enjoy?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.