Top 1000 Luxembourgish nouns 251 - 300

 0    51 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sign
Just give me a sign and I'll help you.
Lernen beginnen
Zeechen
also: Signal
Gëff mir en Zeechen an ech hëllefen dir.
training
The Tuesday training was tiring.
Lernen beginnen
Training
Den Training vun en Dënschdeg war ustrengend.
trade
Our mayor wants to focus on local trade.
Lernen beginnen
Handel
Eise Buergermeeschter wëll sech op de lokalen Handel konzentréieren.
professor
My former professor has been appointed rector of the university.
Lernen beginnen
Professer
Mäi fréiere Professer ass zum Rektor vun der Universitéit ernannt ginn.
standard
Our products comply with international standards.
Lernen beginnen
Standard
Eis Produite passe sech den internationale Standarden un.
success
This movie is his biggest success.
Lernen beginnen
Erfolleg
also: Succès
Dëse Film ass säi gréissten Erfolleg.
advantage
This method has advantages and disadvantages.
Lernen beginnen
Virdeel
Déi Method huet Virdeeler an Nodeeler.
+44 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.