Top 1000 Luxembourgish nouns 651 - 700

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
limit
During the marathon, the runner was pushed to his limits.
Lernen beginnen
Limitt
also: Grenz
Beim Marathon ass de Leefer u seng Limitte gestouss.
snow
Winter is my favourite season because I love snow.
Lernen beginnen
Schnéi
Wanter ass meng Liblingsjoreszäit, well ech de Schnéi gär hunn.
Earth
Earth is a really beautiful planet.
Lernen beginnen
Äerd
D'Äerd ass wierklech e schéine Planéit.
contribution
Their contribution to the project is priceless.
Lernen beginnen
Bäitrag
Hire Bäitrag zu dësem Projet ass immens wäertvoll.
shirt
Put on a shirt.
Lernen beginnen
Hiem
Do en Hiem un.
profit
Our company didn't make any profit this year.
Lernen beginnen
Profit
also: Gewënn
Eise Betrib huet dëst Joer kee Profit gemaach.
e-mail
We will send you an e-mail.
Lernen beginnen
E-Mail
Mir wäerten Iech eng E-Mail schécken.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.