Top 1000 Luxembourgish nouns 301 - 350

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
card
I ordered a new credit card.
Lernen beginnen
Kaart
Ech hunn eng nei Kreditkaart bestallt.
trip
The trip was short, I'm not tired at all.
Lernen beginnen
Ausfluch
also: Rees
Den Ausfluch war kuerz. Ech si guer net midd.
candidate
He is our candidate for the presidential elections.
Lernen beginnen
Kandidat
Hien ass eise Presidentschaftskandidat.
rock
This rock is very big, how are we going to climb over it?
Lernen beginnen
Fiels
Dëse Fiels ass riseg. Wéi solle mer driwwer kloteren?
leg
Carl has broken his leg.
Lernen beginnen
Been
De Carl huet säi Bee gebrach.
memory
My memory is really bad!
Lernen beginnen
Gediechtnes
Ech hunn e Gediechtnes ewéi eng Seibecken!
environment
We need to protect the natural environment.
Lernen beginnen
Ëmwelt
also: Environnement
Mir mussen d'Ëmwelt schützen.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.