Đoạn hội thoại với người lạ - Conversation with a stranger

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Xin lỗi, bạn có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Lernen beginnen
Excuse me, do you know what time is it?
Đã tới lúc mua một đôi giày mới rồi.
Lernen beginnen
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
Tôi hỏi bạn bởi vì tôi muốn thay điện thoại của mình.
Lernen beginnen
I ask you because I want to replace my phone.
Điều bạn đang nói là một gợi ý hay.
Lernen beginnen
What you are saying is a good suggestion.
Cái giá đấy có hời không?
Lernen beginnen
Was it good value?
Tôi có thể hỏi bạn một chút không?
Lernen beginnen
Can I ask you something?
Bạn có biết mấy giờ nơi này đóng cửa không?
Lernen beginnen
Do you know what time this place closes?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.