Hỏi và cho lời khuyên - Asking and giving advice

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Theo tôi, bạn nên thuyết phục cô ấy rằng nó chỉ là tai nạn thôi.
Lernen beginnen
In my opinion, you should convince her it was an accident.
Thường đó là một ý tốt khi bạn nhờ bố của bạn hoà giải giùm.
Lernen beginnen
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
Những gì tôi nói chỉ là đề xuất cá nhân thôi.
Lernen beginnen
What I said is my personal recommendation.
Tại sao bạn không yêu cầu một lời xin lỗi?
Lernen beginnen
Why don't you ask for an apology?
Bạn khuyên tôi làm gì?
Lernen beginnen
What do you advise me?
Nếu bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?
Lernen beginnen
If you were in my place, what would you do?
Tôi khuyên bạn nên nói với cô ấy.
Lernen beginnen
I advise you to talk to her.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.