Ở phòng nha sĩ - At the dentist

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Hãy cho tôi biết nếu bạn cảm thấy đau.
Lernen beginnen
Let me know if you feel any pain.
Sau khi chụp x-quang, tôi e rằng bạn cần niềng răng.
Lernen beginnen
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
Những điều trị đó thật sự đắt đỏ.
Lernen beginnen
Those treatments are really expensive.
Bạn cần trám răng đi.
Lernen beginnen
You need a filling.
Tôi muốn kiểm tra.
Lernen beginnen
I would like a check-up.
Bạn có thể tới phòng tư vấn chiều nay.
Lernen beginnen
You can come to the consulting room this afternoon.
Một trong những chiếc răng của tôi bị gãy rồi.
Lernen beginnen
One of my teeth has broken.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.